Kasutajatingimused

Üld- ja ostutingimused

Ostja sooritab tellimuse elektrooniliselt lisades toote virtuaalsesse ostukorvi. Müüja edastab Ostjale sooritatud tellimuse arve e-mailile. Müüja soovitab kontrollida tellimuse üle enne ostu sooritamist, et vältida ebatäpsusi andmetes ja toodete koguses.

Ostja tasub toodete eest 100% ettemaksuna pangalingimaksena teenusepakkuja Montonio Finance UAB vahendusel. Müüja jätab endale õiguse tellimuse ja arve tühistamiseks kui Ostja ei ole tasunud arvet hiljemalt arvel märgitud kuupäevaks. Tellimus täidetakse pärast raha laekumist Müüja arvelduskontole.

Mittesobivad tooted on võimalik 14 päeva jooksul sobivate vastu vahetada või tagastada. Anna meile oma ümbervahetamis- või tagastamissoovist teada, kirjutades aadressile maren@maakivist.ee ning me saadame sulle täpsed juhised, kuidas seda teha. Kõik meie tapeedid, mis ei ole märkega LAOS, toodetakse ja tellitakse vastavalt kliendi tellimustele ning tellitavad tapeedid ei ole tagastatavad!

Pingutame selle nimel, et kaubavalik meie poes oleks lai ja vikerkaarevärviline.  Siiski  saavad tooted vahel otsa. Kui sind huvitab mõni kindel toode, siis saada e-mail soovitud tootega aadressile maren@maakivist.ee. Teeme kõik, et see toode Sinu jaoks hankida.

Kui toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis kontakteerub Müüja Ostjaga, teavitab esimesest võimalikust tarneajast või pakub välja toote asendamise samaväärse tootega või tagastab ostusumma Ostjale. Ostusumma tagastatakse hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul.

Kasutusleping

1. Üldsätted

1.1. võõp.ee on Müüjale kuuluv veebipood ehk virtuaalne kauplus.

1.2. Müüja ja Ostja suhteid reguleerivad Müüja poolt koostatud Kasutusleping ja Eesti Vabariigi poolt kehtestatud õigusaktid.

1.3. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta Kasutuslepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teavitada Ostjat.

2. Ostmine

2.1. Ostja sooritab tellimuse elektrooniliselt lisades toote virtuaalsesse ostukorvi. Müüja edastab Ostjale sooritatud tellimuse arve e-mailile. Müüja soovitab kontrollida tellimuse üle enne ostu sooritamist, et vältida ebatäpsusi andmetes ja toodete koguses. Ostja vastutab sisestatud andmete õigsuse eest.

2.2. Ostja tasub toodete eest 100% ettemaksuna vastavalt Müüja poolt edastatud arvele. Müüja jätab endale õiguse tellimuse ja arve tühistamiseks kui Ostja ei ole tasunud arvet hiljemalt arvel märgitud kuupäevaks.Toodete eest tasub Ostja Müüja arvelduskontole arvel märgitud panka. Tellimus täidetakse pärast raha laekumist Müüja arvelduskontole.

2.3. Kui toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis kontakteerub Müüja Ostjaga, teavitab esimesest võimalikust tarneajast või pakub välja toote asendamise samaväärse tootega või tagastab ostusumma Ostjale. Ostusumma tagastatakse hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul.

2.4. Müüjale kuuluvas veebipoes võivad toodete pildid sisaldada illustratiivse eesmärgiga lisasid.

3. Hinnad

3.1. Kõik Müüjale kuuluvas veebipoes sisalduvate toodete müügihinnad on tarbija jaoks esitatud Eurodes ja neile ei lisandu käibemaksu. Müügihind on kaubaühiku või kaubakoguse eest tasutav lõpphind.

3.2. Müüjal on õigus ette teatamata muuta veebipoes kuvatavaid hindu. Kui hinnamuutus toimub pärast Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja müüma vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.1. Müüja postitab kauba 3-7 tööpäeva jooksul pärast arve tasumist ja raha laekumist Müüja arvelduskontole. Müüja annab tellitud kauba üle Ostja poolt valitud teenusepakkujale (Itella SmartPOST/Omniva). Kaupa ei postitata reedeti, nädalavahetustel ega riiklikel pühadel.
4.2. Tellitud kaubad toimetab Ostjale kohale Itella SmartPOST/Omniva Eesti Vabariigi territooriumi piires TASUTA. Tasuta transport ei ole kohaldatav rahvusvahelistele tellimustele. Ostja on kohustatud kauba pakiautomaadist vastu võtma 7 nädalapäeva jooksul alates teavituse saamise hetkest.
4.3. Kui ostja ei võta kaupa õigeaegselt vastu (7 nädalapäeva jooksul alates selle pakiautomaati jõudmisest ja teate saabumisest), saadetakse kaup tagasi OÜ-le Maakivist.

5. Pretensioonide esitamine ja Lepingust taganemine

5.1. Müüja ei vastuta:

– Ostja poolt rikutud toote halvenemise eest.

– Toote mittesihipäraselt kasutamisest tingitud vigastuste/puuduste eest.

Avastades toote nõuetele mittevastavuse, on Ostja kohustatud sellest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul alates puuduse avastamisest Müüjat teavitama, e-maili aadressile: maren@maakivist.ee .

5.2. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada toode. Nõuetele mittevastava toote tagastamise postikulud kannab Müüja. Ostja võib lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (VÕL § 101).
5.3. Ostja  võib sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
Vastavalt VÕL § 56 lg 2 p 1 järgi loetakse, et Ostja on sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganenud tähtaegselt, kui ta on Müüjale selle kohta teate ära saatnud taganemistähtaja jooksul. Ostja võib lepingust taganeda, kasutades taganemisavalduse tüüpvormi või esitades muu ühemõttelise taganemisavalduse. .

5.4. Tellimuse tühistamiseks saadab Ostja e-kirja meiliaadressile: maren@maakivist.ee ning märgib tellitud kauba nimetuse, maksmise kuupäeva, arvenumbri ning selle omaniku nime ja soovitatavalt ka tagastamise põhjuse. Müüja tagastab raha 7 päeva jooksul peale tagastatud kauba kättesaamist samale kontole, kust see on algselt tulnud. Kauba tagastamisega kaasnevad kulud kannab Ostja.

5.5. Ostjal on õigus 14 päeva jooksul toode vigastamata ja kasutamata kujul ning originaalpakendis tagastada. Ostja kannab tarbijapoolsel lepingust taganemisel asja tagastamise kulud.
Kui pakend on avamata ning kaup korrektne, tagastab Müüja Ostjale makstud raha. Müüja võib raha tagastamisest keelduda seni, kuni Ostja on asja tagastanud või esitanud tõendi, et on asja tagasi saatnud (VÕL § 56).

5.6. 14-päevane taganemisõigus ei kehti kauba puhul, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt avatud pakendiga värvid, lakid, vahad, šabloonid.)

6. Konfidentsiaalsus ja Ostja õigused

6.1. Ostja annab nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.

6.2. Ostja poolt tellimuse vormistamisel sisestatud isikuandmed kantakse Müüja andmebaasi ning neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ning kauba pakkumiseks Ostjale.

6.3. Registreeritavad isikuandmed on: nimi, telefon, e-maili aadress, postiaadress.

6.4. Isikuandmeid töötleb Maakivist  OÜ.

6.5. Isikuandmed on kaitstud turvameetmetega.

6.6. Müüja ei levita Ostja isikuandmeid kolmandatele osapooltele, v.a transporditeenuse osutamiseks vajalik info. Ostjal on õigus nõuda oma andmete kustutamist www.võõp.ee andmebaasist.

6.7. Müüja on huvitatud kõikide küsimuste ja arusaamatuste lahendamisest Ostjaga. Probleemide ilmnemisel palume Ostjal koheselt võtta ühendust e-maili aadressil: maren@maakivist.ee
6.8. Ostjal on õigus pöörduda oma huvide kaitseks Tarbijakaitseametisse.

7. Kasutustingimused

7.1. Ostja kohustub tutvuma Kasutuslepingus toodud tingimustega.

7.2. Kinnitades Tellimuse kinnitab Ostja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

8. Erimeelsused

8.1. Erimeelsused püütakse lahendada rahumeelselt lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.